เทศบาลตำบลป่าแฝกยินดีต้อนรับ ขอภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์ www.phafaek.go.th กำลังปรับปรุงข้อมูลค่ะ มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 054-426238 ต่อ 101

ข้อมูลพื้นฐาน เทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข

- โครงสร้างการบริหารงาน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- งานการศึกษาและวัฒรธรรม

- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
งานงบประมาณ
แผนพัฒนาตำบล/อื่น ๆ
- สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
- ภาษีบำรุงท้องที่
- ภาษีโรงเรือน และที่ดิน
- ภาษีป้าย
- อากรฆ่าสัตว์
- ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการฯ
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- รายงานสถานะการเงิน การคลัง
- การโอนเงินงบประมาณ
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- ผลการปฏิบัติงานประจำปี
- คู่มือประชาชน


 

" "  
ประกาศ
      "เทศบาลตำบลป่าแฝก"  

  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2559 25/7/2559คลิกที่นี่
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปีพ.ศ.2559 ครั้งที่1 11/8/2559คลิกที่นี่
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปีพ.ศ.2559 ครั้งที่2 24/8/2559คลิกที่นี่
  รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายใหม่)ประจำปีงบประมาณ 25611/11/2559คลิกที่นี่
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปีพ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 8/11/2559 คลิกที่นี่
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปีพ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 24/11/2559 คลิกที่นี่

  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560 13/12/2559 คลิกที่นี่
  กำหนดการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560 13/12/2559 คลิกที่นี่

  
  
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ

 


ราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1 26/7/2559
คลิกที่นี่
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแฝก 2/8/2559 คลิกที่นี่
ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วและถนนคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแฝก 2/8/2559
คลิกที่นี่
ราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแฝก 10/8/2559
คลิกที่นี่
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าแฝกกลาง-บ้านหนองสระ(ช่วงที่ 2) 21/10/2559 คลิกที่นี่
ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าแฝกกลาง-บ้านหนองสระ(ช่วงที่ 2) 21/10/2559
คลิกที่นี่
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลป่าแฝก หมู่ที่ 4,6,11 12/1/2560 คลิกที่นี่
ี่ ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1,3,4,5,6,8,10 12/1/2560 คลิกที่นี่
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับถนน หมู่ที่ 9 12/1/2560 คลิกที่นี่
ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 12/1/2560 คลิกที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่อับเดทค่ะ


Link หนังสือราชการกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Link ข่าวสารหน่วยงานราชการ

ระบบสารสนเทศทางด้านภัยพิบัติ
   
         
         
สื่อหนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ
::: ลิงค์หน่วยงานราชการ

วันไหนมีอะไร
สถิติผู้เยี่ยมชม
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต
จำนวนผู้เยี่ยมชม   ระบบฐานข้อมูลกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 11309          คน
Free Counter By http://websociety.biz
 วันนี้ : 2
Free Counter By http://websociety.biz เมื่อวานนี้: 91
Free Counter By http://websociety.biz เดือนนี้ : 632
Free Counter By http://websociety.biz เดือนที่ผ่านมา : 850
Free Counter By http://websociety.biz รวม : 2,016
Free Counter By http://websociety.biz/free-counter-after/regis.php เริ่ม : 1 มกราคม 2555
Your IP Address is 54.159.158.180
Un title page
เทศบาลตำบลป่าแฝก

ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
โทร. 0-5442-6238
Copy@right 2012 by เทศบาลตำบลป่าแฝก

Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com